Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Journal of Research in Pharmacy 2016 , Vol 20 , Num 2
Gebelikte non-steroidal antiinflamatuvar ilaçların kullanımının değerlendirilmesi
Hatice OZBUDAK1, Zeynep UNAL1, Suna SABUNCUOGLU1
1Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, F.Toksikoloji Anabilim Dalı, Sıhhiye Yerleşkesi Ankara 06100 Türkiye DOI : 10.12991/mpj.20162059818

Summary

Marmara University