Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Journal of Research in Pharmacy 2010 , Vol 14 , Num 1
Turkish folk medicinal plants, VIII: Lalapaşa (Edirne)
Ertan Tuzlacı, Duygu Fatma Alparslan İşbilen, Gizem Bulut
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye DOI : 10.12991/201014463

Summary

Bu çalışmada Lalapaşa (Edirne) yöresinin halk ilacı olarak kullanılan bitkileri araştırılmıştır. Bilgiler, arazi çalışmaları sırasında yerel halk hekimlerinden, deneyimli yaşlı kimselerden ve hastalardan kişisel görüşmelerle derlenmiş ve yörede kullanılan bitkilerin örnekleri toplanmıştır. Bu örneklerin teşhislerinin sonucunda, Lalapaşa yöresinde 55 bitkinin tedavi amacıyla kullanıldığı saptanmıştır. Bunlar metin içinde tablo halinde sunulmuştur. Bunların arasında 44 takson yabani ve 11 takson ise yörede yetiştirilen bitkilerdir. Halk ilacı olarak kullanılan bu bitkiler en çok mide rahatsızlıklarının giderilmesinde, hemoroidlere karşı, şeker hastalığının tedavisinde, soğuk algınlığının giderilmesinde ve siğillere karşı kullanılmaktadır.

Introduction

Lalapaşa (Edirne) is located near the Turkish- Bulgarian border in the European part of Turkey (Figure-1). It covers an area of 536 km² and its total population is 10.154[1].


Click Here to Zoom
FIGURE 1: Location of Lalapaşa

Agricultural of various plants (wheat, sunflower and barley) and animal breeding have an important role in the popular life in Lalapaşa.

This is the first comprehensive ethnobotanical research realized between 2004-2006. However, this study includes only the plants used in traditional folk medicine.

Methods

The information about the various data (local names, part(s) of plants used, ailments treated, therapeutic effect, methods of preparation, methods of administration and duration of the treatment) were obtained from local healers, experienced adults and patients by personal interviews.

The plant specimens are kept in the Herbarium of the Faculty of Pharmacy, Marmara University (MARE). The “Flora of Turkey and the East Aegean Islands”[2] was mainly used for the identification of the plants.

Results

During the study, 151 specimens were collected in the area. According to the results of identifications, 55 taxa are being used as folk medicine in Lalapaşa. Among them 44 taxa are wild and 11 taxa are cultivated plants. These are presented in Table-1 arranged in alphabetical order of their botanical names with the relevant information.

TABLE 1: Folk medicinal plants of Lalapaşa (Edirne, Turkey)

The folk medicinal plants are mostly used for stomach ailments, hemorrhoids, diabetes, cold and warts.

Decoction and infusion are the methods mostly used for the preparation of the folk medicine.

The comparison of the folk medicinal plants recorded in the ethnobotanical studies which were made in the European part of Turkey[3-6] is presented in Table 2. This comparison comprises only the plants which were recorded in two or more studies. According to this table, the usages of only two plants (Ecballium elaterium and Prunus spinosa subsp. dasyphylla) are similar in five studies.

TABLE 2: The comparison of the folk medicinal plants recorded in the ethnobotanical studies made in the European part of Turkey (≠: different usage, —: plants not recorded)

Marmara University