Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Journal of Research in Pharmacy 2010 , Vol 14 , Num 1
Marmara Pharmaceutical Journal

Summary

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin kuruluşundan bir süre sonra Prof. Dr. Cemil Şenvar’ın dekanlığı döneminde bir fakülte dergisinin yayınlanmasına karar verilmiş, bir yayın kurulu oluşturulmuş ve derginin editörlüğüne Prof. Dr Emre Dölen getirilmiştir. Derginin adı “Marmara Üniversitesi Eczacılık Dergisi (Journal of Pharmacy of University of Marmara)” olarak belirlenmiş, yayın dilinin Türkçe ve İngilizce olması ve yılda iki sayı olarak yayınlanması kabul edilmiştir. Gerekli hazırlıklardan sonra 1985 yılında dergi yayın yaşamına başlamıştır. Yayına başlamadaki gecikmeler nedeniyle 1985 yılına ilişkin birinci cildin iki sayısı toplu olarak yayınlanmış ve bundan sonra düzenli olarak yılda iki sayı çıkartılmıştır.

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından 4 – 7 Eylül 1994 tarihlerinde düzenlenen “First International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences” adlı uluslararası kongrenin özet kitabı (Abstract Book) derginin 10. cildinin suplementi olarak kabul edilmiştir. Derginin 1995 yılına ilişkin 11. cildi iki sayı birleştirilerek özel sayı yapılmış ve bu kongrede sunulan bildirilerin bir bölümü burada yayınlanmıştır. Derginin yayınına 1997 yılına ilişkin 13. cildinin 2. sayısının yayınından sonra ara verilmiştir. Böylece dergi 1985 – 1997 yılları arasında hakemli bir dergi olarak 13 cilt ve 26 sayı yayınlanmıştır. Dergide yayınlanan makaleler “Chemical Abstract” ve TÜBİTAK tarafından indekslenmiştir.

Dergimiz bu kez elektronik dergi olarak 14. cildi ile devam etmek üzere yeniden yayın hayatına başlamaktadır.

Marmara University