ACTA Pharmaceutica Sciencia 1996 , Vol 38 , Num 1
SERT JELATİN KAPSÜLLERİN DEĞİŞİK STABİLİTE ORTAMLARINDAKİ NEM İÇERİKLERİNİN ANALİZİ
K. CANEFE A. BOZKIR S. BADRİ

Keywords :

Istanbul Medipol University