ACTA Pharmaceutica Sciencia 1998 , Vol 40 , Num 3
BAZI 2-(SÜBSTİTÜE ARİLTİYO) TİYAZOLİN TÜREVLERİNİN SENTEZ VE YAPI TAYİNİ
GÜLHAN TURAN-ZİTOUNİ SUZAN SEZGİN

Keywords :

Istanbul Medipol University