Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2014 , Vol 18 , Issue 1
In vitro investigation of the effects of colistin alone with and tigecycline, imipenem and rifampicin combinations on polymorphonuclear leukocyte functions, oxidative stress, oxidant and antioxidant enzymes in patients with bronchiectasis
Burcak GURBUZ1, Umran SOYOGUL GURER1, Ozge CEVIK2, Irfan YALCINKAYA3, Gulnaz Nural BEKIROGLU4, Adile CEVIKBAS1
1Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
3Sağlık Bakanlığı , Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.12991/201414123 Keywords :
Marmara University