Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2013 , Vol 17 , Issue 3
Amit parçası taşıyan bazı pirazolin türevlerinin sentezi ve antimikrobiyal etkileri
Ahmet Özdemir
Anadolu University, Faculty of Pharmacy, Deparment of Pharmaceutical Chemistry, Eskisehir, Turkey DOI : 10.12991/2013171314 Bu çalışmada, bir seri pirazolin türevi sentezlendi. Bileşiklerin kimyasal yapıları IR, 1H-NMR, 13C-NMR, FAB-MS spektral verileri ve elemental analiz ile aydınlatıldı. Sentezlenen bileşikler antimikrobiyal etkileri tarandı. Bütün bileşikler en yüksek antibakteriyel etkiyi P. aeruginosa'ya karşı gösterdiler. 1-(Kloroasetil)-3-(2-furanil)-5-(4-klorofenil)-2- pirazolin ve 1-(kloroasetil)-3-(2-tiyenil)-5-(3,4-metilendioksifenil)-2-pirazolin bileşikleri hariç bütün bileşikler C. albicans'a karşı ketokonazolden daha etkili iken, 1-(kloroasetil)-3-(2-furanil)-5-(4-klorofenil)-2-pirazolin ve 1-(kloroasetil)-3-(2-tiyenil)-5-(3,4-metilendioksifenil)-2-pirazolin bileşikleri C. albicans'a karşı ketokonazol ile aynı düzeyde antifungal etki gösterdiler. Keywords : pirazolin, amit, furan, tiyofen, antimikrobiyal etki
Marmara University