ACTA Pharmaceutica Sciencia 2001 , Vol 43 , Num 2
MEKSİLETİN HİDROKLORÜRÜN 2,3-DİKLORO-5, 6-DİSİYANOBENZOKİNON İLE YÜK-TRANSFER KOMPLEKSİ OLUŞUMUNA DAYANAN SPETROFOTOMETRİK MİKTAR TAYİNİ
ZEYNEP AYDOĞMUŞ S. MÜGE ÇETİN SEDAT TOSUNOĞLU

Keywords :

Istanbul Medipol University