Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2013 , Vol 17 , Issue 3
Eczacılık fakültesi öğrencilerinin reçete karşılama skorlarının değerlendirilmesiiki yıllık deneyimin sonuçları
Hale Zerrin Toklu1,2, Rümeysa Demirdamar2
1Marmara University, School of Pharmacy, Istanbul, Türkiye
2Near East University, Faculty of Pharmacy, Nicosia, KKTC
DOI : 10.12991/2013171312 Eczacıların ilaçların akılcı kullanımının sağlanmasındaki önemi büyüktür. Bu nedenle eczacılık fakülterindeki eğitimin farmakoterapi sürecinde problem çözme ve karar verme yetilerini kazandıracak nitelikte olması gerekir. Probleme dayalı yöntemlerle yapılan eğitim öğrencinin edindiği teorik bilgiyi uygulamada kullanma becerisini kazanmasına yardımcı olabilir. Bu çalışmada Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde 3. Sınıf öğrencileri için 2011 ve 2012 yıllarinda açılan “Akılcı İlaç Kullanımı” dersinin reçete karşılama skoruna etkisi Türk Farmakoloji Derneği tarafından geliştirilen OSPE değerlendirme ölçeği ile araştırılmıştır. Öğrencilerin derse başlamadan önceki reçete karşılama skoru A grubundaki 34 öğrenci için 34.26 ± 13.6 ve B grubundaki 17 öğrenci için 34.94 ± 11.6 iken bu değerler kurs bitiminde yapılan değerlendirmede anlamlı olarak (p<0.001) artmış; sırasıyla 62.18 ± 13.0 ve 67.06 ± 15.6'a çıkmıştır. Simüle hasta kullanılarak probleme dayalı yöntemle yapılan farmakoterapi dersleri reçete karşılama davranışının iyileştirilmesi açısından yararlı gözükmektedir. Keywords : Reçete karşılama; eczacılık, akılcı ilaç kullanımı, problem dayalı, rasyonel farmakoterapi, eğitim, simüle hasta, Kıbrıs
Marmara University