ACTA Pharmaceutica Sciencia 2001 , Vol 43 , Num 1
SÜSPANSİYONLARDAKİ ALBENDAZOLÜN DÖNER CAMSI KARBON ELEKTROT KULLANILARAK DİFERENSİYEL PULS VOLTAMMETRİK YÖNTEMLE TAYİNİ
ZEKİ ATKOŞAR

Keywords :

Istanbul Medipol University