Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2013 , Vol 17 , Issue 2
5-Kloro-1H-İndol-2,3-Dion 3-tiyosemikarbazonların sentezi ve kemoterapötik aktiviteleri
Görkem Ermut1, Nilgün Karalı1, İdil Çetin2, Mehmet Topçul3, Seher Birteksöz4
1Istanbul University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry, Istanbul, Turkey
2Istanbul University, Institute of Science, Department of Biology, Istanbul, Türkiye
3Istanbul University, Faculty of Science, Department of Biology, Istanbul, Turkey
4Istanbul University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Microbiology, Istanbul, Turkey
DOI : 10.12991/201317383 Bir seri 5-kloro-1H-indol-2,3-dion 3-tiyosemikarbazon 3a-g, kemoterapötik etkilerini incelemek için sentezlenmiştir. 3a-g nin yapıları spektral bulgular (IR, 1H NMR, 13C NMR-APT, 13C NMR-DEPT, HSQC, HMBC) ve elementel analiz ile kanıtlanmıştır. Bileşiklerin insan serviks kanserinden türetilmiş HeLa hücrelerine antikanser etkileri hücre kinetik parametreleri kullanılarak test edilmiştir. Ön inceleme sonuçları alkil sübstitüe 3a, 3b ve 3d’ nin sentez evresine kıyasla mitoz evresinde daha etkili olduğunu göstermiştir. 3a-g CRFK, HeLa, HEL, MDCK ve Vero hücrelerinde bazı DNA ve RNA virüslerine karşı araştırılmıştır. Bileşiklerin hiçbiri DNA ve RNA virüslerine karşı etkili değildir. Tüm bileşiklerin seçilen suşlara karşı antimikrobial etkileri test edilmiştir. Metil sübstitüe 3a ve allil sübstitüe 3c’ nin S. aureus and C. albicans’a karşı etkili olduğu bulunmuştur. Keywords : Antikanser aktivite, antiviral aktivite, antimikrobiyal aktivite, 5-kloro-1H-indol-2,3-dion, tiyosemikarbazon
Marmara University