Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2013 , Vol 17 , Issue 2
Sağlık çalışanları ve eczacılar üzerinde yapılan iş doyumu ve örgütsel bağlılık araştırmaları
Nazlı Sencan1, Selen Yegenoglu2, Belgin Aydıntan3
1Yeditepe University Faculty of Pharmacy, Pharmacy Management And Social Pharmacy, Atasehir Istanbul, Türkiye
2Hacettepe Üniversity Faculty of Pharmacy, Pharmacy Management, Sıhhiye Ankara, Türkiye
3Gazi University IIBF, Management, Beşevler Ankara, Türkiye
DOI : 10.12991/201317378 Örgütsel davranış bilimi işgörenin bireysel, toplumsal ve yönetsel davranışlarını bir bütün içerisinde konu edinir. Örgütsel bağlılık ve iş doyumu kavramları, örgütsel davranış biliminin irdelediği konular arasındadır. Örgütsel bağlılık ve iş doyumunu etkileyen faktörler birbirinden etkilenmektedir. Sağlık mesleği mensuplarının verdikleri hizmet kalitesi de, örgütsel bağlılık ve iş doyumu ile ilişkildir ve bu nedenle ölçülmesi, çalışılması ve geliştirilmesi gereken unsurlardır. Bu derlemede iş doyumu, örgütsel bağlılığı etkileyen faktörler ve eczacılarda dahil olmak üzere, sağlık mesleği mensupları üzerinde yapılan çalışmaların bir özeti sunulmaktadır. Keywords : iş doyumu, örgütsel bağlılık, eczacılık hizmetleri, eczacı
Marmara University