Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2013 , Vol 17 , Issue 2
Doğal polimerler: Katı dispersiyon sistemlerinde suda çözünürlüğü düşük ilaçların biyoyararlanımını arttıran en iyi taşıyıcılar
Sandip Sapkal, Mahesh Narkhede, Mukesh Babhulkar, Gautam Mehetre, Ashish Rathi
IBSS college of Pharmacy, Malkapur, Pharmaceutics, Mahartashtra, India DOI : 10.12991/201317375 Doğal polimerler ve modifiye formlarının, suda çözünürlüğü düşük ilaçların biyoyararlanımı arttırmak için kullanılan bileşenler arasında en iyi alternatif olduğu bilinmektedir. Doğal polimerlerin birçoğu hidrofiliktir ve yüksek oranda şişme kabiliyetine sahiptir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda ilaç formülasyonunda kullanılan sentetik özellikli yardımcı maddelerin doğal olanlar ile değiştirilmesi ön planda tutulmaktadır. Katı dispersiyon sistemlerinin oluşturulmasında bitkilerden hareketle kazanılan birçok doğal polimerin kullanılması yönünde çalışmalar yapılmıştır. Doğal polimerler dışında siklodekstrin ve karbonhidrat yapılı bileşikler de birçok çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışma kapsamında bahsi geçen yapıdaki polimerlerin birçoğunun kullanım özelliklerine değinilmiş ve katı dispersiyon sistemlerinde doğal polimerlerin modifikasyonları ile ilgili güncel araştırmalar derlenmiştir. Keywords : Modifiye edilmiş doğal reçineler, karbonhidratlar, çözünürlüğün arttırılması, katı dispersiyon
Marmara University