ACTA Pharmaceutica Sciencia 2001 , Vol 43 , Num 1
2, 4, 5 TRİFENİL İMİDAZOLUN SİTOGENETİK ETKİLERİNİN SIÇAN KEMİK İLİĞİ MİKRONÜKLEUS TESTİ İLE ARAŞTIRILMASI
HÜLYA ZEYTİNOĞLU KAMEL SALEH MEDİHA CANBEK

Keywords :

Istanbul Medipol University