Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2013 , Vol 17 , Issue 1
Betulinik asitin TNBS ile oluşturulan deneysel kolit üzerine etkileri
Tarık Emre Şener1, Rıza Can Kardaş1, Ahmet Özer Şehirli2, Emel Ekşioğlu-Demiral3, Meral Yüksel4, Şule Çetinel5, Berrak C. Yeğen6, Göksel Şener2
1Marmara University Medical Student, Istanbul, Türkiye
2Marmara University School of Pharmacy, Department of Pharmacology, Istanbul, Türkiye
3Marmara University School of Medicine, Department of Hematology & Immunology, Istanbul, Türkiye
4Marmara University, Vocational School of Health Related Professions, Istanbul, Türkiye
5Marmara University School of Medicine, Department of Histology & Embryology, Istanbul, Türkiye
6Marmara University School of Medicine, Department of Physiology, Istanbul,Türkiye
DOI : 10.12991/201317393 Bu çalışmada betulinik asitin sıçanlarda kolondaki inflamasyon üzerinde muhtemel koruyucu etkileri araştırıldı. Her iki türden Sprague-Dawley sıçanlarda 1 ml trinitrobenzen sülfonik asit (TNBS)'in intrakolonik uygulaması ile kolit oluşturuldu. Kolit oluşturulan sıçanlara oral gavaj ile taşıyıcı (0.05% DMSO) veya betulinik asit (50 mg/kg/gün) 3 gün süreyle uygulandı. 72 saat sonra dekapite edilen hayvanlardan kan örnekleri alınarak TNF-α, IL-1Β, laktat dehidrojenaz (LDH) düzeyleri ve antioksidan kapasite (AOK) tayinleri yapıldı. Kolon dokusunun 8 cmlik distal kısmı makroskopik olarak skorlandı ve dokuda oksidatif hasar malondialdehit (MDA) ve glutatyon (GSH) düzeyleri, myeloperoksidaz (MPO) aktivitesi, kollagen içereği incelemeleri ve histolojik analizler yapıldı. Oksidan türevlerin oluşumu luminol ve lusigenin kemiluminesans (KL) ile değerlendirildi. Kolit oluşumu kolon dokusunda KL değerlerini, makroskopik skoru, MDA, MPO ve kollagen düzeylerini artırırken GSH düzeyleri anlamlı derecede azaldı. Benzer şekilde serum TNF-α, IL-1Β, ve LDH artarken AOK ise azaldı. Buna karşılık betulinik asit uygulaması TNBS uygulamasının neden olduğu tüm biyokimyasal ve histopatolojik değişimleri geri çevirdi. Bu bulgular betulinik asitin kolonda radikal süpürücü ve antioksidan etkileri ile koruyucu olduğunu düşündürmektedir. Keywords : betulinik asid; kolit; oksidatif hasar; inflamasyon; trinitrobenzen sülfonik asit
Marmara University