Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2013 , Vol 17 , Issue 1
Nigella sativa yağının safra kanalı tıkanıklığı olan sıçanların beyin dokusundaki koruyucu etkisi
Hale Zerrin Toklu, Tülay Akmandor İnac, Ahmet Özer Şehirli, Göksel Şener
Marmara University, School of Pharmacy Department of Pharmacology, Istanbul, Türkiye DOI : 10.12991/201317392 Oksidatif hasar tıkanma sarılığına bağlı ensefalopatide önemli rol oynamaktadır. Çalışmamızın amacı Nigella sativa (NS, çörekotu) yağının safra kanalı tıkanıklığına bağlı oksidan beyin hasarında olası koruyucu etkisinin araştırılmasıdır.

Erkek Wistar albino sıçanların safra kanalları bağlandıktan sonra sıçanlara 28 gün süreyle intragastrik olarak NS yağı (1 mg/kg p.o.) ya da serum fizyolojik verilmiştir. Daha sonra Evans mavisi (EB) geçirgenliği yöntemiyle kan beyin bariyeri (KBB) değerlendirilmiştir. Ayrıca beyin dokuları çıkarılarak malondialdehid (MDA), glutatyon (GSH), myeloperoksidaz (MPO) ve Na+,K+-ATPaz aktivitesi ölçülmüştür.

Kronik safra kanalı tıkanıklığı KBB geçirgenliğinde anlamlı bir artışa neden olurken bu etki NS tedavisi ile azalmıştır. Diğer taraftan safra kanallarının bağlanmasıyla azalan beyindeki GSH düzeyi ve Na+,K+-ATPaz aktivitesi NS tedavisi ile neredeyse kontrol düzeylerine yükselmiştir. Beyin MDA düzeyi ve MPO aktivitesindeki artış da NS tedavisiyle önlenmiştir.

Bulgularımız NS tedavisinin safra tıkanıklığına bağlı beyin hasarına karşı koruyucu olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla sirozlu hastalarda NS takviyesi hepatik ensefalopatiye karşı fayda sağlayabilir. Keywords : Nigella, çörek otu, safra kanalı, beyin, ödem

Marmara University