Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2013 , Vol 17 , Issue 1
Bazı Centaurea L. türlerinin in vitro antioksidan ve antimikrobiyal aktivitelerinin değerlendirilmesi
Ali Şen1, Leyla Bitiş1, Seher Birteksöz-Tan2, Gizem Bulut3
1Marmara University Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacognosy, İstanbul, Türkiye
2İstanbul University Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Microbiology, İstanbul, Türkiye
3Marmara University Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Botany, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.12991/201317391 Bu çalışmanın amacı, 5 Centaurea türünün (C.stenolepis, C.kilaea, C.cuneifolia, C.iberica, C.solstitialis subsp. solstitialis) kapitulum ve kapitulumsuz toprak üstü kısımlarından maserasyonla hazırlanan toplam 10 metanol ekstresinin antioksidan, antimikrobiyal aktivitelerini ve toplam fenol içeriklerini araştırmaktır. Türlerin serbest radikal süpürücü aktivite tayinleri DPPH metodu ile, toplam fenolik madde miktar tayini ise Folin–Ciocalteu metoduyla yapıldı. Ekstrelerin antimikrobiyal aktivitesi 7 mikroorganizma türüne karşı mikro dilüsyon yöntemiyle test edildi. DPPH radikal süpürücü aktivite tayini deneyinde test edilen 10 ekstrenin İK50 değerlerinin 1.767-4.665 mg, toplam fenolik madde miktarlarının ise g kuru materyalde gallik asite eşdeğer olarak 4.825-12.460 mg aralığında değişkenlik gösterdiği görüldü. Dört ekstre Pseudomonas aeruginosa (MİK: 312 μg/ml)'ya, 7 ekstre Candida albicans (MİK: 312 μg/ml)'a karşı orta derecede, C.cuneifolia'nın toprak üstü kısımlarımlarından hazırlanan metanol ekstresi ise Staphylococcus aureus'a (MİK: 625 μg/ml) karşı zayıf bir antimikrobiyal aktivite göstermiştir. Keywords : Centaurea türleri, antioksidan aktivite, antimikrobiyal aktivite
Marmara University