Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2013 , Vol 17 , Issue 1
Anti-HCV NS5B ve antikanser ajanı olarak bazı yeni flurbiprofen hidrazit-hidrazonlarının mikrodalga destekli sentezi
Sevil Aydın1, Neerja Kaushik-Basu2, Payal Arora2, Amartya Basu2, Daniel Brian Nichols2, Tanaji T Talele3, Mehmet Akkurt4, İsmail Çelik5, Orhan Büyükgüngör6, Ş. Güniz Küçükgüzel1
1Marmara University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry, İstanbul, Turkey
2UMDNJ-New Jersey Medical School, Department of Biochemistry and Molecular Biology, Newark, USA
3St. John's University, Department of Pharmaceutical Sciences, College of Pharmacy and Allied Health Professions, Jamaica
4Erciyes University, Department of Physics Faculty of Arts and Sciences, Kayseri, Turkey
5Cumhuriyet University, Department of Physics Faculty of Arts and Sciences, Sivas, Turkey
6Ondokuz Mayıs University, Department of Physics Faculty of Arts and Sciences, Samsun, Turkey
DOI : 10.12991/201317389 Mikrodalga destekli reaksiyon kullanılarak bir dizi yeni flurbiprofen hidrazit-hidrazonlar sentezlenmiştir. Flurbiprofen hidraziti ve sübstitüe aldehitlerin mikrodalga ışınımı ile muamelesi sonucu hidrazonlar elde edilmiştir. Mikrodalga yöntemi ile sentezlenen N'-[(4-bromotiyofen-2-il)metiliden]-2-(2-fluorobifenil-4-il)-propanhidrazit (3o) bileşiği konvensiyonel yönteme kıyasla daha yüksek verim, daha az zaman ve atık açısından daha az kimyasal kullanılarak elde edilmiştir. 2-(2-fluorobifenil-4-il)-N'-(fenilmetiliden)propanhidrazit (3p) ve N'-[(2-kloro-6-fluorofenil)metiliden]-2- (2-fluorobifenil-4-il)propanhidrazit (3s) bileşikleri National Cancer Institute (NCI) tarafından HL-60 (TB) lösemi kanser hücresinde % 66.37 ve OVCAR-4 yumurtalık kanser hücresinde % 77.34 (tek doz, 10 μM) büyüme inhibisyonu sağlamış, ancak altmış adet insan tümör hücre hattı üzerinde anlamlı bir etki görülmemiştir. Ayrıca, Flurbiprofen hidrazithidrazonları HCV-NS5B enzim aktivitesini zayıf derecede inhibe etmiş, N'-[(5-etilfuran-2-il)metiliden]-2-(2-fluorobifenil- 4-il)propanhidrazit (3m) bileşiği bu serinin en etkili bileşiği olarak tespit edilmiştir. Bileşik 3m'nin enzime bağlanma bölgeleri incelendiğinde, (AP)-B allosterik cebinin flurbiprofen hidrazonları için potansiyel bağlanma bölgesi olabileceği düşünülmüş, dolayısıyla yeşil kimya yaklaşımı kullanarak 3m bileşiğinin türevlendirilmesi ve etkin olan S-flurbiprofen hidrazit-hidrazonların geliştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Keywords : Antikanser aktivite, E-Z isomerizm, Flurbiprofen, Hepatit C NS5B polimeraz, Hidrazit-hidrazon, Mikrodalga
Marmara University