Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2013 , Vol 17 , Issue 1
Maldan Köyü (Manisa, Tü rkiye)'nde etnobotanik çalışmalar
Yurdanur Akyol1, Yasin Altan2
1Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilim ve Sanat Merkezi, Biyoloji, Manisa, Türkiye
2Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik, Manisa, Türkiye
DOI : 10.12991/201317388 Maldan köyü (400 m) Manisa'nın kuzeyinde bulunan Yunt Dağları (1075 m)' nda yer almaktadır. Alan Davis'in kareleme sistemine göre B1 karesinde bulunmaktadır. Çalışma alanından bitkiler 2002-2003 yılları arasında toplandı. Floristik çalışmalar sonucunda 70 familya, 276 cinse ait 468 bitki taksonu tanımlandı. Etnobotanik çalışmalar da aynı köyde gerçekleştirildi. Araştırmacılar halkla görüşerek bu köyde doğal yayılış gösteren bitkilerden 77 farklı kullanım tespit etmişlerdir. Flora çalışmalarında tespit edilen 468 bitki taksonunun 68 (%14,5)'i tıbbi, yiyecek, yem, boya ve çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır. En çok kullanımı olan bitki familyaları Asteraceae, Rosaceae, Lamiaceae, Brassicaceae ve Apiaceae'dir. Bu bitkiler başlıca mide ve sindirim bozukluklarına karşı (% 24,6), yiyecek olarak (% 10,4), kanser önleyici (% 10,4), deri hastalıklarına ve yaralanmalara karş (% 7,8) kullanılmaktadır. Keywords : Etnobotanik, Maldan, Manisa, Türkiye
Marmara University