Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2013 , Vol 17 , Issue 1
Pakistan'ın iki şehrindeki serbest eczanelerde dispepsi olgularına yaklaşım
Madeeha Malik1, Azhar Hussain1, Muhammad Shafiq1, Javeid Iqbal2
1Hamdard University Pakistan, Pharmacy, Islamabad, Pakistan
2Hamdard University Pakistan, Pharmacy, Karachi, Pakistan
DOI : 10.12991/201317385 Bu çalışmada, Pakistan'ın iki büyük şehrindeki (İslamabad [başkent] ve Rawalpindi [ikiz şehir]), serbest eczanelerde reçete karşılayan kişilerin dispepsi olgularına yaklaşımlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Karşılaştırmalı, kesitsel bu çalışmada, eczanelerin hasta öyküsü alması ve danışmanlık hizmetleri dahil dispepsi tedavi yaklaşımlarını değerlendirilmek için Pakistan'ın iki şehirlerinde yer alan randominize olarak seçilmiş toplam 238 eczaneye simüle hasta ziyaretleri tasarlanmıştır. İki şehirdeki farklı tip serbest eczanelerde reçete karşılayanların dispepsi tedavi yaklaşımlarının karşılaştırılmasında Kruskal-Wallis testi ve Mann-Whitney U testi (p≤ 0.05) kullanılmıştır. Simüle hastalar eczanelerin %75.6'sında (n=180) eczacı veya eczacı teknisyeni olmayan satış elemanları tarafından karşılanmıştır. Ziyaretlerin %73.5'inde ilaç verilirken; olguların %10.9'u (n=26) doktora yönlendirilmiştir. İki şehirdeki farklı tip serbest eczanelerde reçete karşılayanların dispepsi tedavi yaklaşımlarındaki hasta öyküsü alma ve danışmanlık hizmetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir (p>0.05). Bu çalışma, Pakistan'daki serbest eczanelerde dispepsinin olgu yaklaşımı ve ilaç sağlama hizmetlerinin kötü olduğuna dikkati çekmektedir. Serbest eczanelerdeki eğitimli personel eksikliği, reçete karşılanma sürecinde özellikle hasta danışmanlığı gibi hizmetlerin kalitesinde yetersizliğe neden olmaktadır. Keywords : eczane, eczacı, dispepsi, hasta öyküsü, hasta danışmanlığı

Marmara University