Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2012 , Vol 16 , Issue 3
Sıçanlarda akrilamidin neden olduğu oksidatif doku hasarına karşı melatoninin koruyucu etkisi
Ayfer Tozan-Beceren1, Ahmet Özer Şehirli2, Emel Eksioglu-Demiralp3, Göksel Şener2, Gülden Zehra Omurtag1
1Marmara University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Toxicology, İstanbul, Turkey
2Marmara University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacology, İstanbul, Turkey
3Marmara University, Faculty of Medicine, Department of Hematology-Immunology, İstanbul, Turkey
DOI : 10.12991/201216401 Akrilamid (ACR), vücutta oksidatif strese neden olan yaygın kullanıma sahip bir endüstriyel kimyasal maddedir. Bu çalışma ile sıçanların karaciğer ve böbreklerinde akrilamid toksisitesine karşı, antioksidan bir ajan olarak kullanılan melatoninin (MEL) olası koruyucu etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmamızda 200-250 gr. ağırlığında her iki cinsten Wistar albino sıçanlar kullanıldı ve her biri 6 sıçandan oluşan 4 grup oluşturuldu. Sıçanlara 10 gün boyunca; 1) % 0.9 NaCl ip; kontrol (C) grubu; 2) 10 mg/kg melatonin, ip (MEL); 3) 40 mg/kg akrilamid (% 0.9 NaCl içinde çözülmüş), ip (ACR grubu) ve 4) 10 mg/kg melatonin, ip ile birlikte 40 mg/kg Akrilamid, ip olarak uygulandı. Bu sürenin sonunda dekapitasyon edilerek, karaciğer ve böbrek dokuları çıkarıldı. Dokularda malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH) ve kollajen düzeyleri ile myeloperoksidaz aktivitesi (MPO) incelenirken, serum örneklerinde enzim aktiviteleri ve sitokin düzeyleri ölçüldü. ACR uygulanan grupta, dokularda MDA düzeyleri, MPO aktivitesi ve kollajen içeriği oksidatif organ hasarına bağlı artarken, GSH seviyeleri ise önemli ölçüde azalmıştır. MEL uygulanan ACR grubunda ise, tüm bu oksidan yanıtların önemli ölçüde düzeldiği belirlenmiştir. ACR uygulamasını takiben önemli ölçüde artan serum enzim aktivitesi, sitokin düzeyleri ve lökosit apoptozis MEL uygulaması ile azalmıştır. Sonuçlar ACR'e bağlı doku hasarında oksidatif mekanizmaların rolünü ve melatoninin antioksidan özellikleri ile akrilamid toksisitesine bağlı oksidatif organ hasarını düzelttiğini göstermektedir. Keywords : akrilamid, melatonin, lipid peroksidasyonu, glutatyon, myeloperoksidaz
Marmara University