Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2012 , Vol 16 , Issue 3
Farklı kaynaklardan elde edilen kolesterolün stereokimyasal yapılarının HPLC ile karşılaştırılması
Basri Satılmış1, Tayfun Güldür2, Arzu Karakurt3, Ebru Büyüktuncel4, Mevlüt Ertan5
1İnönü University, Faculty of Pharmacy, Department of Biochemistry, Malatya, Turkey
2İnönü University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Malatya, Turkey
3İnönü University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry, Malatya, Turkey
4İnönü University, Faculty of Pharmacy, Department of Analytical Chemistry, Malatya, Turkey
5Hacettepe University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry, Ankara, Turkey
DOI : 10.12991/201216399 Kolesterol molekülünün doğada sadece bir stereoizomerik formda, nat-kolesterol, bulunduğu bilinmektedir. Nat-kolesterol ve enantiomeri olan ent-kolesterol, biyolojik moleküllerle bazen enantiospesifik etkileşimler göstermektedir. Bu durumda, kolesterol doğada bir formda bulunuyorsa “kolesterol neden enantiomerik seçicilik göstermektedir? ” sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla, domuz karaciğeri ve koyun yün yağından elde edilen kolesterolün stereokimyasal analizleri, ters-faz, mobil faz modifiye edici ajan olarak farklı siklodekstrinlerin kullanıldığı ters-faz ve kiral' den oluşan üç farklı HPLC metodu ile gerçekleştirilmiştir. Her iki kolesterol örneğinin, permetillenmiş γ-siklodekstrin ve amiloz tris-(3,5-dimetilfenilkarbamat) kiral kolonlar ile yapılan HPLC analizlerinde kolesterol stereoizomeri bulunmamaktadır. Bununla birlikte, domuz karaciğerinden elde edilen kolesterol örneğinin çeşitli siklodekstrinlerin mobil faz modifiye edici olarak kullanıldığı ters-faz HPLC analizlerinde belirlenen bir pik, koyun yün yağından elde edilen kolesterol örneklerinin analizinde gözlenmemektedir. Öte yandan, farklı bekletme koşullarındaki kolesterol örneklerinin ters-faz HPLC analizleri ile yeni hazırlanmış kolesterol örneklerinin siklodekstrinlerin mobil faza eklendiği ters-faz HPLC analizleri sonucunda, kromatogramlarda hemen hemen birbirine eş değişiklikler gözlenmektedir. Bu durum siklodekstrinlerin katalitik özelliklerine dayandırılabilir. Bu nedenle, kolesterolün HPLC ile stereoizomer analizinde mobil faz modifiye edici olarak siklodekstrinlerin kullanılması uygun olmayabilir. Keywords : kolesterol, stereoizomer, kromatografi, kiral, siklodekstrin
Marmara University