Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2012 , Vol 16 , Issue 3
İzmit'in faydalı ve besin bitkilerinin etnobotaniği
Çağla Kızılarslan1, Neriman Özhatay2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.12991/201216398 İzmit ilçesinde yapılan bu etnobotanik çalışmada 145 adet bitki örneği toplanmıştır. Arazi çalışmalarında yöre halkıyla görüşülerek bitkilerin kullanım amaçları ve kullanılan kısımları gibi bilgiler derlenmiştir. Yapılan bu çalışma sonucunda 42 familyaya ait 96 taksonun etnobotanik kullanımı olduğu saptanmıştır. Bunlardan 60 (51 doğal, 9 kültür) takson gıda olarak ve 64 takson da (51 doğal, 13 kültür) çeşitli diğer amaçlar için kullanılmaktadır. Yapmış olduğumuz çalışma ile büyük şehirlere yakın yerleşim alanlarında bile bitkilerin etnobotanik kullanımlarının hala varolduğu görülmüştür. Keywords : Etnobotanik, Türkiye, İzmit
Marmara University