Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2012 , Vol 16 , Issue 3
Kanıta dayalı eczacılık
Kamile Hamzacebi2, Bülent Gümüşel1
1Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Ankara, Türkiye
DOI : 10.12991/201216394 Kanıta dayalı eczacılık, gerek hastane eczacılarının gerekse serbest eczacıların bireysel olarak her hasta için karar alırken var olan en iyi kanıtları, vicdani, açık ve akıllıca kullanmasıdır. Kanıta dayalı eczacılıkta eczacı karar alırken; hastanın durumunu, değerlerini ve koşullarını göz önüne almalıdır. Eczacı için kanıt ilaçtır ve eczacılar kanıt oluşumuna ters etki bildirimi ile katkıda bulunabilirler. Hasta beklentilerinin artması, nüfusun yaşlanması, sağlık teknolojilerindeki ilerlemeler kanıta dayalı eczacılığın günümüzdeki önemini artırmıştır. Kanıta dayalı eczacılıkta eczacının rolü; yüksek uyunca bağlı etkili, güvenli ilaç tedavisi ve ekonomik ilaç tedavisi sağlamak, hastanın yaşam kalitesini artırmaktır. Kanıta dayalı tedavide eczacının katkısı ile tıbbi yanlışlar ve sağlık harcamaları azalır, bilimsel kanıtlar ise artar. Keywords : Kanıta dayalı eczacılık, eczacı, akılcı ilaç kullanımı, ters etki bildirimi
Marmara University