ACTA Pharmaceutica Sciencia 2003 , Vol 45 , Num 2
İnsan Trombositlerinden Protein, Kolesterol, Gamma Glutamiltransferaz ve Laktat Dehidrogenazın Triton X-100 ve Brij-35 ile Çözünürlüğünün Karşılaştırılması
Azize Şener Turay Yardımcı Ahmet R. Uras

Keywords :

Istanbul Medipol University