Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2012 , Vol 16 , Issue 2
Nigella sativa'nın sıçanlarda hipertansiyon ile oluşan oksidan hasara ve kardiyak disfonksiyona karşı koruyucu etkileri
Nur Taşar1, Özer Şehirli1, Ömer Yiğiner2, Selami Süleymanoğlu2, Meral Yüksel3, Berrak Yeğen4, Göksel Şener1
1Marmara University School of Pharmacy, Department of Pharmacology, Istanbul, Türkiye
2Gülhane Military Medical Academy, Cardiology, Istanbul, Türkiyez
3Marmara University, Vocational School of Health Related Professions, Istanbul, Türkiye
4Marmara University, School of Medicine, Department of Physiology, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.12991/201216412 Bu çalışmada Nigella sativa'nın sıçanlarda renovasküler hipertansiyonun (RVH) neden olduğu kalp ve böbrek dokularındaki oksidan hasara karşı koruyucu etkileri incelendi. RVH Wistar albino sıçanların sol böbrek arterine yerleştirilen klip ile oluşturulurken (iki böbrek tek klip modeli; 2B1K, n=8) taklit grubu sıçanlarda (n=8) klip yerleştirmeksizin cerrahi uygulandı. Cerrahi işlemin 3.haftasından başlayarak 6 hafta süresince sıçanlara Nigella sativa (0.2 mg/kg/gün, intraperitoneal) veya taşıyıcı uygulamaları yapıldı. Çalışmanın başlangıcında, 3.haftada ve 9.haftada kan basıncı (KB) ölçümleri alınırken dekapitasyondan önce tüm hayvanların transtorasik ekokardiografik görüntüleri kaydedildi. Plazma örneklerinde asimetrik dimetilarginin (ADMA), nitrik oksid (NO), kreatin kinaz (KK) ve laktatdehidrogenaz (LDH) düzeyleri ölçüldü. Kalp ve böbrek dokularında reaktif oksidan oluşumu kemilüminesans yöntemi ile ölçüldü. Ayrıca oksidan hasar dokuların belirlenmesiiçin malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH) düzeyleri ve Na+,K+- ATPaz aktiviteleri ölçümleri yapıldı. İki böbrek tek klip uygulaması, KB'de artışa ve sol ventrikül fonksiyonlarında bozulmaya neden olurken plazma ADMA, KK ve LDH anlamlı olarak artmış bulundu (p<0.05-0.001). Ayrıca hipertansiyon plazma NO düzeylerini ve doku GSH düzeyleri ile Na+,K+-ATPaz aktivitesini düşürürken MDA düzeyleri artmış bulundu (p<0.05-0.001). Diğer taraftan Nigella sativa uygulaması KB'yı anlamlı derecede düşürdü, oksidan hasarı azalttı ve sol ventrikül fonksiyonlarını düzeltti. Nigella sativa antioksidan ve antihipertansif etkileri ile hipertansiyonun neden olduğu renal ve kardiyak doku hasarına karşı koruyucu olmuştur. Bu bulgular Nigella sativanın RVH'da terapötik potansiyeli olabileceğini düşündürmektedir. Keywords : Antioksidan aktivite; hipertansiyon; oksidan hasar, Nigella sativa
Marmara University