Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2012 , Vol 16 , Issue 2
Hidrazid-hidrazonlardan elde edilen 3-açil- 2,3-dihidro-1,3,4-oksadiazol / 3-açil-1,3,4-oksadiazolin türevlerinin sentezi ve biyolojik aktiviteleri
Sevim Rollas, Sevgi Karakuş
Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İstanbul, Türkiye DOI : 10.12991/201216410 Bu derlemede, 3-açil- 2,3-dihidro-1,3,4-oksadiazol türevlerinin sentezi ve biyolojik aktiviteleri sunulmuştur. 1,3,4-Oksadiazolinler'in karboksilik asit hidrazid-hidrazonlarından hareketle asetik anhidrit veya diğer siklizasyon ajanları kullanılarak yapılan sentez çalışmaları derlememizin temelini oluşturmaktadır. Keywords :
Marmara University