Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2012 , Vol 16 , Issue 1
Serbest eczacıların elektronik bilgi kaynağı kullanımı
Erhan Öner Tığ1, Gül Ayanoğlu Dülger2, Seyhan Hıdıroğlu3, Hale Zerrin Toklu2
1Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Istanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.12991/201216417 Dünya ilaç piyasasındaki ilaç sayısı ve çeşidinin artması nedeniyle günümüzde elektronik ilaç bilgi kaynaklarının kullanımı yaygınlaşmaktadır. Ancak bu elektronik bilgi kaynaklarının ülkemizde yaygın olarak kullanılıp kullanılmadığı, ne kadar sıklıkla kullanıldığı ya da hangi amaçlarla kullanıldıklarına yönelik yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı; eczacıların elektronik ilaç bilgi kaynaklarını hangi amaçlarla kullandıklarını ve bu kaynaklardan mesleki gelişim yönünden ne kadar yararlandıklarını belirlemektir. Çalışmamız İstanbul Anadolu yakasında Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Pendik, Samandıra, Ümraniye ve Üsküdar bölgelerinde yerleşim gösteren 102 adet serbest eczanede, ankete katılmayı kabul eden eczacılar ile yapılmıştır. Bu amaçla eczacılara; demografik özellikleri, elektronik bilgi kaynakları konusundaki bilgi düzeyleri ve bu kaynakları eczanenin çalışma programı içinde mesleki uygulama kapsamında ne ölçüde kullandıklarını değerlendirebilmemizi sağlayacak açık ve kapalı uçlu sorular sorulmuştur. Anketimize katılan 102 eczacının tamamı en az bir elektronik bilgi kaynağını eczanesinde bulundurmaktadır. Eczacılar bu bilgi kaynaklarını en çok hastalara ilaçları hakkında bilgi vermek amacıyla kullandıklarını söylemişlerdir. Eczacıların %51'inin bu elektronik bilgi kaynaklarını eczanelerinde ortalama 6-10 yıldan beri kullandıkları tespit edilmiştir. Bu eczacıların %99'u (n=101) mezun oldukları fakültelerinde de elektronik bilgi kaynakları konusunda eğitim almadıklarını belirtmişlerdir.

Yapılan çalışmada elektronik bilgi kaynaklarının yaygın olarak kullanılmasına karşın yeterince verimli kullanılmadıkları sonucuna varılmıştır. Elektronik ilaç bilgi kaynaklarının lisans eğitimi sırasında tanıtılması amacıyla eczacılık fakültelerinin eğitim programları içerisinde yer almasının sağlanması ve meslek içi eğitim programlarında da bu eğitimin pekiştirilmesi, bu kaynakların doğru ve verimli kullanımını sağlayarak eczanelerde yaygınlaşmasına katkıda bulunabilecektir. Keywords : elektronik bilgi kaynakları, elektronik veri tabanı, eczacı, eczane, ilaç

Marmara University