Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2011 , Vol 15 , Issue 2
Sıçanlarda yanıkla indüklenen anksiyete artışına ve ağrı algısına santral ve periferik uygulanan oksitosinin etkisi
Gülsün Memi1, Zarife Nigar Özdemir1, İpek Azizoğlu3, Fatma Darıcı3, Tuba Kaya3, Tuba Özdil3, Feriha Ercan2, Berrak Ç. Yeğen1
1Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji ABD., İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji ABD, İstanbul, Türkiye
3Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi , İstanbul, Türkiye
DOI : 10.12991/201115436 Bu çalışmada sıçanlarda yanık sonucu gelişen ağrı ve inflamasyonda periferik ve santral uygulanan oksitosinin olası anti-nosiseptif ve anksiyolitik etkileri ile hasarlı cilt dokusundaki olası anti-inflamatuvar etkilerinin incelenmesi amaçlandı. Bu amaçla her iki cinsiyette Sprague Dawley sıçanların ensesinde 18 mm çapında 2 yanık oluşturuldu. Yanıktan 4 gün önce başlayıp ve 7 gün sonrasında devam ederek serum fizyolojik (SF) veya OT tedavisi (i.p. 20 mg/ kg/gün; i.s.v. 200 ng/sıçan/gün) verildi. Anksiyete düzeylerini belirlemek için delikli kutuda hareketlilik testi ve ağrı eşiğini ölçmek için kuyruk çekme testi yanık öncesi ve yanık sonrası 1. ve 7. günlerde yapıldı. Yanığın 7. gününde sıçanlar dekapite edilerek mikroskopik inceleme için yanık bölgelerinden cilt örnekleri alındı. Sıçanlarda eksojen verilen oksitosin yara dokusundaki inflamatuvar yanıtı hafifletti ve 1. haftada yanık sonrası artmış bulunan anksiyeteyi azalttı. Sıçanlara uygulanan dairesel lokal yanık, ağrı eşiklerini i.p. OT tedavi alan gruplarda değiştirmedi. OT, i.s.v. kanül yerleştirilmesine bağlı ortaya çıkan hipoaljeziyi engelledi. Keywords : Oksitosin, ağrı eşiği, anksiyete, inflamasyon
Marmara University