Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2011 , Vol 15 , Issue 2
Türkiye'nin halk ilacı bitkileri X: Ürgüp (Nevşehir)
Ertan Tuzlacı, İsmail Şenkardeş
Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye DOI : 10.12991/201115432 Bu çalışma Ürgüp (Nevşehir) yöresinde geleneksel olarak kullanılan halk ilacı bitkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma esnasında yöredeki toplam 24 yerleşim merkezinin (20 köy dahil) hepsine gidilmiş ve Haziran 2009-Haziran 2010 tarihleri arasında mayıs, haziran ve temmuz aylarında toplam 32 gün süren arazi çalışmaları yapılmıştır. Halk ilacı olarak kullanılan bitkilerden örnekler toplanmış ve bu bitkilerin yöresel adları, yararlanılan kısımları, tedavi edici etkileri, bitkisel halk ilaçları ile tedavi edilen hastalıklar ve sağlık sorunları, ilacın hazırlanış ve uygulanış yöntemi, dozu, uygulama süresi hakkında bilgiler derlenmiştir. Toplanan bu örnekler Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu' nda (MARE) bulunmaktadır. 116 bitki örneğinin teşhisi sonucunda 67 türden geleneksel halk ilacı olarak yararlanıldığı saptanmıştır. Bunlardan da 52' si yabanî, 15' i ise kültür bitkisidir. Bu bitkiler ve bunların tedavideki kullanılışları metin içinde tablo halinde sunulmuştur. Ürgüp yöresinde kaydedilen bitkilerden en çok şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları, öksürük, yara, astım, mide hastalıkları ve yüksek kolesterol tedavisinde yararlanılmaktadır. Keywords : Halk İlacı, Tıbbî Bitkiler, Ürgüp, Nevşehir, Türkiye
Marmara University