Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2011 , Vol 15 , Issue 2
Sternbergia Waldst. & Kit. türlerinin kimyasal bileşikleri ve biyolojik aktiviteleri
Gülen İrem Kaya
Ege Üniversitesi Eczacılık Fak, Farmakognozi, İzmir, Türkiye DOI : 10.12991/201115429 Amaryllidaceae familyasında yer alan Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya kadar yayılış gösteren Sternbergia Waldst. & Kit. türleri fitokimyasal ve biyolojik aktiviteleri yönünden araştırılmışlardır. Özelikle alkaloit içeriklerinin incelendiği çok sayıda fitokimyasal araştırma yanında lektin, fenolik asit gibi bileşiklerin izole edildiği çalışmalar da vardır. Sternbergia türleri likorin alkaloidinin miktarı açısından da incelenmiş ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Bu derlemede ayrıca Sternbergia türleri üzerinde yapılmış biyolojik aktivite çalışmaları hakkında bilgi de verilmiştir. Keywords : Sternbergia, Amaryllidaceae, Kimyasal bileşikler, Biyolojik aktivite
Marmara University