Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2011 , Vol 15 , Issue 2
Galanthus woronowii Losinsk.'in kalite kontrol açısından değerlendirilmesi ve asetilkolinesteraz inhibitör aktivitesi
Ahmet Emir, Nehir Ünver Somer, Gülen İrem Kaya, Buket Sarıkaya, Mustafa Ali Önür
Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi/Farmakognozi AD, İzmir, Türkiye DOI : 10.12991/201115431 Kuzeydoğu Anadolu'da doğal olarak yetişen Galanthus woronowii Losinsk.'in toprak üstü ve toprak altı kısımları bitki çiçekli dönemde iken toplanmıştır. İki farklı lokaliteden toplanan bitkilerden hazırlanan Bulbus ve Herba Galanthi drogları üzerinde kalite kontrol ve asetilkolinesteraz inhibitör aktivite tayinleri gerçekleştirilmiştir. Kalite kontrol çalışmaları kapsamında drog örneklerinin nem, total kül, sülfat külü, hidroklorik asitte çözünmeyen kül ve total alkaloit içerikleri saptanmış ve bunların sırasıyla % 8.463-9.343, % 6.950-14.947, % 9.743-17.930, % 1.102-3.565 ve % 0.247-0.499 arasında değiştiği bulunmuştur. İlaveten, drog örneklerinden hazırlanan alkaloit ekstrelerinin asetilkolinesteraz inhibitör aktiviteleri in vitro Ellman yöntemine dayalı biyootografik bir deney ile kombine edilen İnce Tabaka Kromatografisinden (İTK) yararlanılarak tespit edilmiştir. Bütün alkaloit ekstreleri asetilkolinesteraz inhibitör aktivite göstermiştir. Keywords : Galanthus woronowii, Amaryllidaceae, Kalite kontrol tayini, Asetilkolinesteraz inhibitör aktivite
Marmara University