Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2011 , Vol 15 , Issue 1
Trombosit depolanması sırasındaki oksidatif değişiklikler
Bahar Göker1, Derya Özsavcı1, Azize Şener1, Halil Aksoy1, Vedat Bağışgil1, Gülderen Yanıkkaya-Demirel2, Fikriye Uras1
1Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya AD, İstanbul, Türkiye
2Yeditepe Universitesi,Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.12991/201115443 Transfüzyon için aferezle elde edilen trombositlerde trombosit cevabında depolama sırasında çeşitli değişiklikler oluşur. Bu çalışmanın amacı depolamanın trombosit aktivasyonu, apoptozu, protein içeriği, lipid peroksidasyonu, nitrik oksit (NO) ve glutatyon (GSH) seviyelerine etkisini incelemektir. Bu çalışmada sağlıklı vericilerden aferezle elde edilen trombositler çalkalayıcıda 20-24°C'de 9 gün saklandı.1.,3.,5.,9. günlerde trombositler toplandı ve çöktürüldü. Trombosit aktivasyonu PAC-1 ve CD62-P antikorları ile, trombosit apoptozu ise Annexin-V ile flovsitometrede ölçüldü.Trombositler dört kez eritip donduruldu ve sonra NO, GSH ve malondialdehit (MDA) seviyeleri spektrofotometre ile tayin edildi. Protein dağılımı sodyum dodesil sülfat poliakrilamid jel elektroforezi (SDS-PAGE) ile araştırıldı. 1. günle karşılaştırıldığında, CD62-P, PAC-1 ekspresyonları ve Annexin-V seviyeleri 3.,5., ve 9., günlerde anlamlı düzeyde arttı. 1. günle karşılaştırıldığında trombosit NO ve GSH seviyeleri 3., 5., ve 9. günlerde azaldı, bununla birlikte MDA seviyeleri sadece 5. ve 9. günlerde anlamlı düzeyde arttı. Trombosit protein bandlarında hafif değişiklikler gözlendi. Bizim sonuçlarımız transfüzyon için hazırlanan trombositlerde trombosit aktivitesindeki değişikliklerin ilerde in vivo dolaşımda prokoagulant aktiviteyi ve böylece trombojenik riski artırabileceğini göstermektedir. Bu nedenle transfüzyon için taze örneklerin kullanılması ya da trombositlerin iyi korunması in vivo durumdaki trombosit davranışı için çok önemlidir. Keywords : Transfüzyon, trombosit, aktivasyon, apoptoz, protein
Marmara University