Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2011 , Vol 15 , Issue 1
Sarcopoterium spinosum L. Üzerinde α-Tokoferol Miktar Tayini ve Kalite Kontrol Çalışmaları
Buket Bozkurt Sarıkaya, Hüsniye Kayalar
Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Ege University, Bornova, Izmir, Turkey DOI : 10.12991/201115438 Sarcopoterium spinosum L. ekstrelerinde α-tokoferol miktar tayini TLC-dansitometri ve HPLC-UV yöntemleriyle araştırılmıştır. S. spinosum'un α-tokoferol içeriği 0.017210-0.023744 % (TLC-dansitometri) ve 0.025966-0.037212 % (HPLC-UV) aralığında tespit edilmiştir. En yüksek α-tokoferol miktarı, her iki yöntemde de meyveli dönem toprak üstü kısımlarından elde edilmiştir. Bunlara ek olarak, bitki örneklerinin nem içeriği, total kül ve sülfat külü miktarı DAB 10'a göre tayin edilmiştir. Keywords : Sarcopoterium spinosum, α-Tokoferol, TLC-dansitometri, HPLC-UV
Marmara University