Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2010 , Vol 14 , Issue 3
Astımda hayvan modelleri
Tunç Akkoç
Marmara University, Pediatric Allergy and Immunology Department, İstanbul, Türkiye DOI : 10.12991/201014444 Astım, allerjik rinit, ve ekzema gibi allerjik hastalıların prevelansı özellikle batılı ülkelerde popülasyonun yaklaşık %15'ini etkileyecek şekilde artmaktadır. Bu hastalıklar arasında astım havayollarının inflamatuar bir hastalığıdır ve hastalığın altında yatan fizyolojik ve immunolojik mekanizmalar halen tam olarak açıklanamamıştır. Farelede geliştirilen astım modeli insan astımına çok benzemektedir. Bu yüzden geliştirilen uygun modellerde hem hastalık mekanizması hakkında hem de tedavi yakalşımları hakkında önemli veriler elde edilebilmektedir. Bu derlemede, astım için geliştirilen hayvan modelleri ve tedavi yaklaşımları tartışılmıştır. Keywords : Astım, Fare, Ovalbumin, Regülatör hücreler
Marmara University