Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2010 , Vol 14 , Issue 2
Fluoksetin ve Aktif Metaboliti Norfluoksetinin İdrardan GC-MS ile Analizi
Münevver Açıkkol, Dilek Salkım
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Fen Bilimleri AD, İstanbul, Türkiye DOI : 10.12991/201014456 Fluoksetin ve metaboliti norfluoksetinin, idrardan tayini için kütle dedektörlü gaz kromatografik (GC-MS) yöntem geliştirildi. İç Standard olarak maprotilin katılan idrar örneklerine sıvı ve katı faz ekstraksiyonu uygulandı. GC-MS analizlerinde HP-5MS kolonu kullanıldı. Yöntemin doğrusal aralığı, katı-faz ekstraksiyonunda fluoksetin için 5-75 ng mL-1, norfluoksetin için 6-125 ng mL-1 olarak bulundu. Sıvı-sıvı ekstaksiyonunda ise fluoksetin ve norfluoksetin için doğrusal aralık 10-80 ng mL-1 olarak belirlendi. Her iki ekstraksiyon yönteminde, fluoksetin ve norfluoksetin için, tayin edilebilirlik sınırı 1-10 ng mL-1, ölçülebilirlik sınırı ise 5-10 ng mL-1 olarak saptandı. Geri kazanım oranları her iki ekstraksiyon yöntemi için % 87-109 aralığında belirlendi. Geliştirilen yöntem, fluoksetin ve norfluoksetinin idrardan tayininde, klinik ve toksikolojik analizler için uygun bir yöntemdir. Keywords : Fluoksetin, Norfluoksetin, Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometrisi, Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu, Katı-Faz Ekstraksiyonu
Marmara University