Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2010 , Vol 14 , Issue 2
Glisil-L-Histidil-L-Lisin-Bakır(II) peptid içeren lipozom formülasyonları
Setenay Erdem, Murat Türkoğlu
Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye DOI : 10.12991/201014455 Glisil-l-histidil-l-lisin-Cu2+ (GHK-Cu) türevlerinin kolajen sentezini arttırdığı bilinmektedir. GHK-Cu'ın farklı aktiviteleri, kozmetik uygulamalar açısından ilgi çekmektedir. Lipozomlar topikal ilaç taşıyıcılar olarak bir çok fayda sağlamaktadırlar. Çift tabaka yapısı ve lipit bileşimi, etkin maddenin deride daha uzun süre tutulmasını ve devamlı bir şekilde, derinin derin tabakalarına salınmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada, GHK-Cu yüklenmiş lipozomlar hazırlamayı ve bir kozmetik formülasyonda kullanmak üzere lipozomları karakterize etmeyi amaçladık. İlk olarak, GHK-Cu'ın miktar tayini için UV Spektrometre kullanılarak kalibrasyon eğrisi hazırlanıp, absorbsiyon bantlarının belirlenmesi için FTIR spektrumu çekildi. İçinde farklı miktarlarda GHK-Cu bulunan örneklerde 4 ay boyunca + 4oC'de yapılan stabilite çalışmalarında GHK-Cu'ın sudaki çözeltisinin bozulmadığı saptandı. Aynı şartlarda saklanan toz halindeki GHK-Cu örneğinde yapılan FTIR spektrumu çalışmalarında maddenin yapısal olarak bozulmadığı spektrum bantları karşılaştırılarak görüldü. Lipit film hidrasyonu metoduyla farklı fosfolipitler (Dipalmitoilfosfatidilkolin (DPPC-5911), Epicuron 100H ve Epicuron 200SH), içeren lipozomlar hazırlandı (F1-F6), partikül boyutları ve şekilleri invert mikroskop, SEM ve lazer ışığı kırınım yöntemi kullanılarak değerlendirildi ve ortalama lipozom büyüklüğünün 13.35μm olarak saptandı. Lipozomlar tarafından tutulan GHK-Cu yüzdesi değerlendirildiğinde en yüksek GHK-Cu tutulmasını Epicuron100H fosfolipit'i ile hazırlanan lipozomların gerçekleştirdiği saptanmıştır. Diyaliz tübü kullanılarak yapılan difüzyon çalışmlarında fosfolipit olarak Epicuron 100H kullanılarak hazırlanan lipozomlarda GHK-Cu difüzyonunun DPPC ve Epicuron 200SH ile hazırlanan lipozomlara göre daha kararlı ve daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Keywords : Anti-aging, GHK-Cu, Lipozom, Kozmetik
Marmara University