Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2010 , Vol 14 , Issue 2
1,2,4-Triazolin-3-tiyon ve 2,5-disübstitüe-1,3,4-tiyadiazol türevlerinin sentezi ve sitotoksik aktiviteleri
Sevgi Karakuş1, Ufuk Çoruh2, Bilgehan Barlas-Durgun1, Ezequiel M. Vázquez-López3, Suna Özbaş-Turan1, Jülide Akbuğa1, Sevim Rollas1
1Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İstanbul, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Samsun, Türkiye
3Universidade de Vigo, Facultade de Ciencias- Química, Vigo, Galicia, İspanya
DOI : 10.12991/201014454 Çalışmada bir seri 5-[4-(4-florobenzoilamino)fenil]-2-sübstitüeamino-1,3,4-tiyadiazol (2a-g) ve 5-[4-(4-florobenzoilamino) fenil]-4-sübstitüe-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiyon (3a-f) türevi bileşik sentez edilmiş ve yapıları elementel analiz, UV-visibl, IR, 1H-NMR, MS spektroskopik yöntemlerle kanıtlanmıştır. Ayrıca madde 3b'nin X-ray kristalografisi ile yapısı aydınlatılmıştır. Sentez edilen bileşikler arasından prototip seçilen altı bileşiğin (2a, 2d, 2e, 3a, 3d ve 3e) sitotoksik aktiviteleri HeLa (ATCC CCL-2) ve normal hücre hattı kullanılarak MTT [3-(4,5-dimetiltiyazol-2-il)-2,5- difenil tetrazolyum bromür] yöntemine göre [Hücre Proliferasyon Kit I (MTT) Roche-Germany] incelenmiştir. Keywords : Sitotoksik aktivite, 1,2,4-triazol-3-tiyon, 2,5-disübstitüe-1,3,4-tiyadiazol, MTT yöntemi, x-ray kristolografi
Marmara University