Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2010 , Vol 14 , Issue 2
Oksitosin ve hipotalamus-hipofiz-adrenal bez ekseni
Berrak Ç. Yeğen
Marmara University School of Medicine, Department of Physiology, İstanbul, Türkiye DOI : 10.12991/201014450 Strese yol açan farklı uyaranlarla karşılaşıldığında, bireylerin bu stres koşulları ile baş edebilmelerini sağlamak üzere birçok mekanizma ile birlikte, hipotalamus-hipofiz-adrenal bez ekseni (HPA)'nin uyarılmasını da içeren nöroendokrin ve davranış yanıtları ortaya çıkar. Yapılan çalışmalar, arka hipofizden serbestlenen dokuz amino asitli oksitosinin, HPA aktivitesini baskılayarak davranışsal ve stres-azaltıcı etkileri olduğunu göstermiştir. Diğer taraftan, bu nöropeptidin çeşitli deneysel doku hasarı modellerinde immün ve inflamatuvar süreçleri düzenleyerek anti-inflamatuvar etki gösterdiği de ortaya konmuştur. Yeni yapılan çalışmaların sonuçları, oksitosinin HPA ekseni aktivasyonuna ve sonucunda kortizol serbestlenmesine olan etkileri ile anti-inflamatuvar etki gösterebileceğini düşündürmektedir. Sonuç olarak oksitosin, birçok inflamatuvar olayda aşırı uyarılmış olan HPA ekseninin etkinliğini sınırlandırmak yoluyla etki göstermektedir. Keywords : stres, oksidan stres, HPA ekseni, oksitosin
Marmara University