Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2010 , Vol 14 , Issue 1
Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Escherichia coli suşlarında genişlemiş spektrumlu beta laktamaz sıklığının araştırılması
Müjde Eryılmaz1, Merve Eylül Bozkurt1, Muharrem Murat Yıldız2, Ahmet Akın1
1Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji AD, Ankara, Türkiye
2Etlik Lokman Hekim Hastanesi, Ankara, Türkiye
DOI : 10.12991/201014459 Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üreten Escherichia coli (E.coli) suşlarının yol açtığı infeksiyonlar; güç tedavi edilmesi, mortalite oranının yüksek olması ve büyük ekonomik kayıplara yol açması nedenleriyle önemlidir. Çalışmamızda Eylül 2008-Nisan 2009 tarihleri arasında Etlik Lokman Hekim Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı'ndan alınan, çeşitli klinik örneklerden izole edilmiş 114 adet E.coli suşunda GSBL sıklığı araştırılmıştır. Çalışmamızda GSBL varlığının tesbiti amacıyla Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) kriterleri doğrultusunda çift disk sinerji testi ve fenotipik doğrulama testi kullanılmıştır. GSBL üreten E.coli sıklığı %18,42 olarak saptanmıştır. GSBL pozitif E.coli suşlarının prevalansının bilinmesi, ampirik tedavide antibiyotik seçimi için yol gösterici olması açısından önemlidir. Keywords : çift disk sinerji testi, Escherichia coli, genişlemiş spektrumlu beta laktamaz
Marmara University