Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2010 , Vol 14 , Issue 1
Melatonin ve hücresel membranların patofizyolojisi
Russel J. Reiter1, Lorena Fuentes-Broto1, Sergio D. Paredes1, Dun-Xian Tan1, Joaquin J. Garcia2
1Department of Cellular and Structural Biology, University of Texas Health Science Center, San Antonio, Texas, USA
2Department of Pharmacology and Physiology, University of Zaragoza, Zaragoza, Spain
DOI : 10.12991/201014457 Bu derlemede melatoninin hücre membranlarının fizyolojisindeki katkısı değerlendirildi. 1993'den itibaren bu konuda mevcut literatürleri kapsamaktadır. Melatonin gerek tek hücrelilerde gerekse çok hücrelilerde bulunan çeşitli önemli fonksiyonları olan, yaygın dağılım gösteren bir indolamindir. Serbest radikal hasarına karşı lipidler üzerindeki koruyucu etkisi ile melatonin hücre membranlarının morfolojik ve fonksiyonel bütünlüğünün korunmasında çok önemlidir. Bu etkisiyle melatonin membranlardaki okside lipid miktarını azaltarak membranın optimal akışkanlığını korur; rijid hale gelmesini önler. Bu etki hücre membranlarındaki proteinlerin (reseptörler, kanallar ve porlar gibi) fonksiyonları için çok önemlidir ve hücrenin normal fizyolojisinin korunmasına katkıda bulunur. Melatoninin sözü edilen indirekt etkisine ilave olarak, bulgular bu indolaminin membran kanalları üzerinde direkt etkisiyle iyon gradiyentinin ve akımının uygun olarak sürdürülmesini sağladığını göstermiştir. Melatoninin membranın kanal ve por fonksiyonlarına etkileri deneysel olarak incelenmesi gereken bir alandır. Keywords : Melatonin, hücre membranları, lipid peroksidasyon, membran kanalları, membrane porları, hücre membrane reseptörleri
Marmara University