ACTA Pharmaceutica Sciencia 2004 , Vol 46 , Num 3
TÜRKİYE'DE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI ACHİLLEA L. TÜRLERİNİN TOTAL FLAVONOİD, FENOL İÇERİKLERİ VE ANTİOKSİDAN KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ
SİBEL KONYALIOĞLU, CANAN KARAMENDERES
Ege University, Faculty of Pharmacy, 'Department of Biochemistry, department of Pharmaceutical Botany, Bornova, Izmir, Turkey Keywords :

Istanbul Medipol University