ŞEKERLER T, ŞEN A, BİTİŞ L, ŞENER A, . In vitro antihepatocellular carcinoma activity of secondary metabolites of Centaurea kilaea Boiss. J.Res.Pharm. 2020; 24(4): 479-486. http://dx.doi.org/10.35333/jrp.2020.196