Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2012 , Vol 16 , Issue 3
1,3,4-Tiyadiazol halkası içeren hidrazon, 2-pirazol-5-on ve 2-izoksazol-5-on türevi bileşiklerin sentezi ve antitüberküler aktiviteleri
Başak Oral, Sevim Rollas
Marmara University School of Pharmacy Department of Pharmaceutical Chemistry, Istanbul, Turkey DOI : 10.12991/201216402 Sübstitüe 1,3,4-tiyadiazol halkası içeren hidrazon (2a-e), 2-pirazol-5-on (3a-e, 4a-e) ve 2-izoksazol-5-on (5a-e) türevi bileşikler sentezlenmiş ve antitüberküler aktiviteleri incelenmiştir. Sentezlenen bileşikler arasında en yüksek inhibisyon % 87 ile 3-metil-4-[4-(5-siklohegzilamino-1,3,4-tiyadiazol-2-il)fenilhidrazono]-2-izoksazolin-5-on (5b) ve % 86 ile etil 2-[4-(5-siklohegzilamino-1,3,4-tiyadiazol-2-il)fenilhidrazono]-3-oksobutirat (2b) bileşiklerinde görülmüştür. Yeni önder bileşiklerin geliştirilmesi için 2b ve 5b maddeleri iyi bir başlangıç olabilir. Keywords : 1,3,4-tiyadiazol, 2-pirazolin-5-on, 2-isoksazolin-5-on, hidrazon and antitüberküler aktivite
Marmara University