ÖNAL C, KEPEKÇİ TEKKELİ E. Spectrofluorimetric determination of benidipine in pharmaceutical preparation and spiked plasma samples using 7-fluoro-4-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole. J.Res.Pharm. 2019; 23(6): 1060-1066. http://dx.doi.org/10.35333/jrp.2019.70